Piamaz produktion — text, form & koncept

SKRIVA TEXT

Att skriva är mer än att bara använda bokstäver och ord. En bra text når fram och förmedlar det som är avsikten. Den är avpassad för mottagare, sändare, budskapet, sammanhanget … ja, varje given situation. Jag skriver texter till tidningar, tryck och webb och hjälper gärna till att utveckla andras skrivande.

GRANSKA TEXT

Textgranskning kan göras på olika nivåer, alltifrån korrekturläsning av stavning till bearbetning och omskrivning. Målet är att texten ska bli lätt att förstå och att den förmedlar det som skribenten vill. Jag granskar eller skriver om din text, ger råd om generella förbättringar eller på detaljnivå — allt utifrån dina önskemål.

BORÅS SKRIVARSKOLA

1004996_35546063_antique_letters

Vill du utveckla ditt skrivande, få skrivtips och lära dig moderna skrivregler eller prata text med andra som skriver? Jag jobbar nu med konceptet Borås skrivarskola där jag ska erbjuda kurser & föredrag, skrivstuga & coachning inom skrivande på svenska. Tonvikten kommer att ligga på brukstexter, men en & annan kurs i kreativt skrivande kan det också bli.

TRYCKTA SAKER

Format, pappersval, typsnitt, inlaga, cmyk & rgb, tryckfärdig pdf … Det kan vara en liten djungel att göra broschyrer, affischer, tidningar och andra trycksaker. Jag gör layout & redigerar, begär in offerter från tryckerier, fixar original & beställer tryckningen. Och pratar med tryckerierna på deras språk. 

FORMGE GRAFISKT

Layout består av färg & form, bilder, text & typsnitt, illustrationer & grafik som förmedlar intryck, stil, känslor. Bra formgivning väcker betraktarens uppmärksamhet och får ditt budskap att nå fram. Jag gör även form till kontorsmaterial, logotyper, bildekor, annonser, roll-up:er, med mera. 

GÖRA BOK

Typografi är ett hantverk (och en konst, menar somliga) för att utforma text så att budskapet förmedlas på bästa sätt, både estetiskt och läsmässigt. En väsentlig del av den grafiska formgivningen! Jag gör din bok läsbar och tilltalande, och hjälper även gärna till i startskedet, med till exempel planering och struktur. 

UTVECKLA KONCEPT

Berätta om dina planer och vart du vill nå, så ger jag dig konkreta vägar att gå. Jag vänder mig främst till kulturutövare och småföretagare inom kulturella och kreativa näringar (kallade KKN). Jag hjälper dig att hitta information och vet var du kan söka stöd & bidrag. 

NYLIGEN UTFÖRT

brandskydd_bdab_2016_100_2Brandskydd vid ombyggnad och underhåll
Handbok i brandskydd, Bengt Dahlgren AB. 

OM PIA

”Professionell återkoppling kring textens utformning med handfasta råd. Pia är tydlig i vad hon tycker fungerar bättre eller sämre. Hon är snabb och samtidigt noggrann. Även i layout är hon mycket proffsig.”

Fredrik Tedborn/Maratonkoden