Bild på broschyr om bokpaket från Piamaz produktion

Gör din bok med vår hjälp!

Har du skrivit en bok som du vill sälja själv och/eller ge ut på eget förlag? Vi är ett gäng bokälskande producenter som gärna hjälper dig på vägen.
Vi har satt ihop ett bokpaket enligt en standardmall* för en textbaserad bok, men självklart kan vi också lämna offerter för andra typer av böcker. Du kanske vill ha ett annat, större format, fler sidor, bilder och illustrationer, osv.?


Erbjudande bokpaket

Se även innehållet i erbjudandet i vår broschyr/flygare i pdf-format här (=länk).

*Bok enligt standardmall, mjuk pärm:

Format: 148 x 210 mm
Upplaga: 200 exemplar
Omfång: 200 sidor + 4 sidor omslag
Färg:   Omslag 4 sidor (fyrfärg)
Inlaga 30 sidor (fyrfärg) + svart
Tryck: Digitaltryck
Bindning: Limbindning

Books.Stack of Data.

*Omslag enligt standardmall:

1 formprov, 1 bildköp, 1 korrekturrunda
ISBN-hjälp vid behov
Tryck-pdf till tryckeriet
Pris: 3 000 kr exkl. moms, inkl.: 3 750 kr

Omslag normal:

Flera formprov, bildköp, korrigeringar
Tryck-pdf till tryckeriet 100 kr
Pris: 7 500 kr exkl. moms

*Inlaga enligt standardmall + projektledning:

Sättning** enligt mallad layout, val: 2–3 typsnittsalternativ rubriker/brödtext
Sättningsprov, 1–2 kapitel
1 korrekturrunda, manuell avstavning
Projektledning bokpaket
Pris: 8 000 kronor, max 16 timmars arbetstid

**Sättning avser text som är genomarbetad och korrekturläst i förväg.
Korrekturrunda enligt pris ovan avser endast sättningskorrektur och ev. smärre fel som upptäcks i efterhand.

*Tryckkostnader enligt standardmall:

Papper (alt.1) inlaga: 80 g Amber graphic: 7 300 kr
Pris följande 100 ex samtidig produktion: 2 400 kr
Papper (alt. 2) inlaga: 80 g Munken Print white: 7 500 kr
Pris följande 100 ex samtidig produktion: 2 500 kr

Övriga tryckkostnader:

Mattlaminat av omslag: 200 ex. 500 kr. Följande 100 ex. + 125 kr
Moms tillkommer med 25 % på totalsumman.
Eventuell fraktkostnad tillkommer.


AdobeStock_132935085

Tilläggstjänster

Lektörsläsning:

Tre olika varianter. Priser inklusive moms.
Förstakapitelanalys: 1 500 kr
Översiktsläsning = lektörsläsning ”light”: 3 000 kr
Lektörsläsning: 600 kr i startavgift + 74 kr/1 000 ord. Jämförpris: Analys av manus 200 sidor A4, 12 pt text Times New Roman kostar omkring 7 000 kr.

Läs mer nedan.

Språkgranskning:

Prisuppgift lämnas efter inlämnat textprov. Granskning på fyra olika nivåer:

 1. Korrekturläsning av färdigt manus; stavning, böjning, skiljetecken, meningsbyggnad.
 2. Granskning av syfte, mottagare m.m. Ordval, innehåll, stilnivå, flyt och tydlighet.
 3. Granskning och ev. ändring disposition, rubriker, layout.
 4. Omfattande bearbetning/omskrivning för att anpassa till nytt syfte eller ny målgrupp.

Läs mer nedan.


Det är vi som står bakom erbjudandet:

Piamaz produktion – projektledning, sättning inlaga och tilläggstjänst språkgranskning (svenska)

EB_penna_small
Eva Bergengren, skribent och lektör
 – lektörsläsning

vindspelet

Vindspelet grafiska AB – tryckning, bindning

Gyllene Snittet bokformgivning AB – omslagslayout och -redigering


Övrigt

Angivning priser gäller t.o.m. 2017-08-31.

Frågor? Kontakta projektledare Pia Mattzon, mejl: bokpaket@piamaz.se eller mobil: 0733-81 59 68.


Mer om de olika tjänsterna

Språkgranskning

2016-07-17_100pxPia Mattzon anlitas som textgranskare av både företag och offentlig verksamhet och skriver så här på webbplatsen:
”Det finns en utbredd uppfattning att text- och språkgranskning, eller korrekturläsning, finns till för sin egen skull. Att den sköts av språkpoliser som ska se till att människor uppför sig “korrekt” rent språkligt. Det är alldeles fel. Textgranskning har ett helt annat och mycket viktigare syfte. Den ska se till att texten är:

 • lätt att förstå
 • går snabbt och enkelt att läsa
 • förmedlar EXAKT det du vill ha framfört …
 • … på ett sätt som passar det du vill ha sagt, till dem du vill nå

Läs mer om tjänsten textgranskning här.

Arbetsprov på utförda uppdrag finns här. 


Lektörsläsning

En lektör är en proffsläsare som går igenom din text och ger konstruktiv kritik så att du kan jobba vidare och göra texten allt bättre. Särskilt när man har jobbat länge med en berättelse eller framställning kan det vara svårt att själv se den utifrån, hur den fungerar i mötet med en läsare.

Eva Bergengren erbjuder lektörshjälp på tre olika sätt. Här är hennes beskrivning:

Förstakapitelanalys

Inledningen i en historia är ofta avgörande för hur den tas emot av läsaren. Du får ditt manus (max 1 500 ord) tillbaka med kommentar och ett utlåtande med resonemang kring det jag ser i texten. Jag anpassar analysen efter vilken typ av manus det är men en förstakapitelläsning tar exempelvis upp sånt som:

 • Berättarröst
 • Karaktärer
 • Språk
 • Öppning
 • Sceneri
 • Perspektiv

 1 000 kr (varav moms 200 kr)

Om du skrivit ett långt förstakapitel kostar text utöver 1 500 ord 40 kr/450 ord.

Översiktsläsning

En lektörsläsning ”light” där jag läser 100 sidor (motsvarande 45 000 ord) och ger dig en analys av manuset på ett övergripande plan. Utlåtandet är på en–två sidor och tar exempelvis upp vad som kan vara just denna texts största utvecklingsmöjlighet och om jag sett något särskilt problematiskt utifrån de partier jag har läst.

 3 000 kr (varav moms 600 kr)

Lektörsläsning

Du får manuset tillbaka med kommentarer kring både det som är bra och det som jag snubblat på i läsningen. Jag hänvisar till kommentarerna och markeringarna i utlåtandet så att du får konkreta exempel. Analysen är på minst fem sidor, ofta mer, och tar upp aspekter som

 • Dramaturgi
 • Personskildring
 • Språk
 • Dialog
 • Tema
 • Perspektiv

Du får tips om hur du kan jobba för att komma vidare när du redigerar texten så att den kommer allt mer lik den bok du har inom dig och som du vill att dina läsare ska möta. När jag får manuset får du gärna berätta om det är någon särskild frågeställning som är viktig för dig eller något berättartekniskt problem som du brottats extra mycket med och som du vill ha respons på. Du kan få frågor om vad du har för mål med ditt skrivande och hur utgångspunkten kring projektet har sett ut. Allt för att jag ska ge dig den respons som du bäst behöver för att kunna jobba vidare.

Pris: 600 kronor i startavgift + 74 kronor/1 000 ord (inklusive moms)

Jämförpris: Analys av ett manus på 200 A-4 sidor med 12 p text i Times New Roman med 1,5 i radavstånd och 60–65 nedslag per rad kostar 7 260 kr (inklusive moms)

evaEva Bergengren är diplomerad lektör samt redaktör. Hon har gått Sveriges första yrkesutbildning för lektörer hos Litterära konsulter och författarcoach Ann Ljungberg. Eva har jobbat med texter i hela sitt liv och har en lång bakgrund som både skrivande och redigerande journalist och frilanskommunikatör.