Här finns kortare beskrivningar av de tjänster jag erbjuder. Mer finns att läsa genom länkarna i respektive rubrik.

SKRIVA TEXT

Att skriva är mer än att bara använda bokstäver och ord. En bra text når fram och förmedlar det som är avsikten. Den är avpassad för mottagare, sändare, budskapet, sammanhanget … ja, varje given situation. Jag skriver texter till tidningar, tryck och webb och hjälper gärna till att utveckla andras skrivande.

GRANSKA TEXT

Textgranskning kan göras på olika nivåer, alltifrån korrekturläsning av stavning till bearbetning och omskrivning. Målet är att texten ska bli lätt att förstå och att den förmedlar det som skribenten vill. Jag granskar eller skriver om din text, ger råd om generella förbättringar eller på detaljnivå — allt utifrån dina önskemål.

TRYCKTA SAKER

Format, pappersval, typsnitt, inlaga, cmyk & rgb, tryckfärdig pdf … Det kan vara en liten djungel att göra broschyrer, affischer, tidningar och andra trycksaker. Jag gör layout & redigerar, begär in offerter från tryckerier, fixar original & beställer tryckningen. Och pratar med tryckerierna på deras språk.

FORMGE GRAFISKT

Layout består av färg & form, bilder, grafik & illustrationer, text & typsnitt, som bidrar till att förmedla intryck, känslor, stil. Bra layout väcker betraktarens uppmärksamhet och får ditt budskap att nå fram. Jag gör även form till kontorsmaterial, logotyper, bildekor, annonser, roll-up:er, med mera. 

GÖRA BOK

Typografi är ett hantverk (och en konst, menar somliga) för att utforma text så att budskapet förmedlas på bästa sätt, både estetiskt och läsmässigt. En väsentlig del av den grafiska formgivningen! Jag gör din bok läsbar och tilltalande, och hjälper även gärna till i startskedet, med till exempel planering och struktur.

TÄNKA HELHET

Att ha ett helhetsperspektiv på en tryck- eller webbproduktion innebär till exempel att tänka form redan när man skriver text, att inse vikten av rätt bilder och bra form för att textens budskap ska nå fram på bästa sätt — och att aldrig sätta någon av delarna i skymundan för någon annan. Jag gör gärna hela produktioner från ax till limpa, det blir enkelt och effektivt för dem som anlitar mig. Och kul!

UTVECKLA KONCEPT

Berätta om dina planer och vart du vill nå, så ger jag dig konkreta vägar att gå. Jag vänder mig främst till kulturutövare och småföretagare inom kulturella och kreativa näringar (kallade KKN). Jag hjälper dig att hitta information och vet var du kan söka stöd & bidrag.