shutterstock_84827020

Grafisk formgivning

Uppdrag jag åtar mig:
Jag redigerar/sätter och gör layout för både tidningar, böcker och trycksaker. I listan finns några exempel på sådant jag gjort. Kontakta mig gärna för diskussion om andra idéer!

  • Tidningar, magasin, nyhetsbrev
  • Böcker, rapporter, PM
  • Affischer, postrar, roll-ups
  • Broschyrer, foldrar
  • Logotyper, brev- och fakturamallar
  • Bildekor, klistermärken, badges/märken

”Design är
inte dekoration,
design är kommunikation.”


Layout och redigering

Redigering = städning
Den bästa redigeringen är som städning. Den syns inte när den väl är gjord. Eller snarare: Den syns inte när den är välgjord. 

Dålig redigering orsakar en massa felskär i både ögon och hjärna: Du blir förvirrad och snurrig, vet inte var du ska fästa blicken eller var du ska börja läsa. Du får ingen hjälp med vad som är viktigast, eller var du kan få en sammanfattning om du inte hinner läsa allt.

Vill det sig riktigt illa kan du inte ens läsa texten, eftersom redigeraren förmodligen hittat en ny rolig funktion i layoutprogrammet som var kul att testa. Eller så har hon/han dåliga kunskaper i grundläggande typografi och sätter bokstäverna för tajt eller för brett isär, eller använder dåliga radavstånd eller något annat som gör det grötigt, spretigt och svårt att läsa.

Men det vanligaste är nog att texten innehåller stavfel och dåliga avstavningar som stör läsrytmen. Läsaren hakar upp sig och får börja om, mer än en gång. Händer det tillräckligt många gånger avbryts troligen läsningen helt.

Och vill redigeraren att läsaren ska bli riktigt irriterad kan hon/han göra som en del tidningar: skriva samma text i ingress, bildtext OCH brödtext.

stortaBra redigering innehåller motsatsen till ovanstående: Balans och samspel mellan text och bild, lättläst text och språkligt korrekta texter, textdisposition som är lätt att följa, rubriker som inte luras och bildtexter som harmonierar med text och bild – och gärna ger ytterligare information, istället för samma. Läsaren kan snabbt uppfatta vad det handlar om, vet direkt var hon/han ska börja läsa, kan vila ögonen på en bild som är större än andra bilder, osv.

Och när det är som allra bäst: Läsaren har fått något när hon/han är klar. Ny kunskap, nya tankar och känslor, eller helt enkelt bara en stunds avkoppling.


Arbetsprover

Läs mer om grafiska produktioner jag har gjort på sidan Arbetsprover. (länk)