Helhet är roligast

Böcker, tidningar och trycksaker av alla sorter består av delar som bildar en helhet, framför allt:

  • Text & ev. tabeller, diagram, figurer
  • Bilder/foton & illustrationer
  • Form/layout, färger
  • under_blodbokenStorlek/format, papperstyp, etc.
  • Typsnitt & typografi, grafiska element

Genom min bakgrund som utbildad skrivande journalist, via redigeringsjobb på dagstidning, trycksaksproduktion och projektledning på informationsavdelning och uppdrag inom korrekturläsning och textgranskning, har jag jobbat upp goda kunskaper och erfarenheter för att jobba med helhetsproduktion.

Fördel för uppdragsgivare
Det innebär stora fördelar för dem som anlitar mig:

Jag tänker form redan när jag skapar text, vet hur viktigt det är med rätt bilder och bra form för att textens budskap ska nå fram på bästa sätt, och jag sätter aldrig någon av delarna i skymundan för någon annan.

Mitt kunskapsfält garanterar alltså att jag har flera perspektiv igång samtidigt — genom hela produktionen.

Broschyr_tryggve_ramJag tycker dessutom att det är viktigt att ha kontinuerlig diskussion och återkoppling med uppdragsgivaren under produktionen, för att uppnå önskemål och krav på ett effektivt sätt.

Kollegor som kompletterar
För de delar av trycksaks- och webbproduktion som jag själv inte arbetar med, har jag ett väl inarbetat nätverk av kollegor att kontakta. Det gäller till exempel fotografer, illustratörer, webbdesigner, med flera.


Arbetsprover

Bilderna på den här sidan visar några av de uppdrag där jag stått för hela eller flera delar av produktionen, som text, textgranskning, layout och redigering/sättning. Läs mer på sidan Arbetsprover.