Referenser från uppdragsgivare

Professionell återkoppling kring textens utformning med handfasta råd. Pia är tillräckligt tydlig i vad hon tycker fungerar bättre eller sämre, vilket jag uppskattar mycket. Pia är snabb och samtidigt noggrann. Även när det gäller layout är Pia mycket proffsig.
Fredrik Tedborn, Panadact förlag
Bra produkt, lätt att kommunicera med och Pia nåbar under framtagandet. Pia hade synpunkter på innehållet och ställde frågor som tydliggjorde vad vi ville få med på ett bra sätt.
Pia genomförde uppdraget enligt givna instruktioner under stor tidspress och levererade ett mycket bra arbete väldigt snabbt. Vi bestämde att vi skulle ha en extern korrekturläsning och textgranskare av våra ca 20 sidor text en vecka före deadline, vilket Pia löste på utmärkt bra sätt.
Peter Klason, forskningsrådgivare, Högskolan i Borås
Pia förstod uppdraget väl och levererade snabbt.
Jonas Andersson, samverkanskoordinator, Högskolan i Borås

Maratonkoden

En bok av Fredrik Tedborn. Panadact förlag (2016).

Uppdrag: Textgranskning, layout & sättning av omslag och inlaga. 2016.


Broschyr Utvärdering av PLUS-piloten

Broschyr 8 sidor, för PLUS (Program för Lärande och Utveckling i Svensk hälso- och sjukvård). Västra Götalandsregionen.

Uppdrag: Sammanfattande text, layout och redigering, 2015.

PLUS_broschyr_ram